Truckcleaner

Ovaj čistač je namenjen za čišćenje kamiona i ostalih teških vozila, cirada i plastike. Takođe se može upotrebljavati i u perionicama sa četkama. Omekšava i razblažuje ulje, masnoću, čađ, prašinu sa puteva, soli i slično.

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293960058
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293128700
Br. art. 96060
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 6
EAN šifra 8714293128717
Br. art. 96205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293128724
Br. art. 96999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293132288
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
96005 5 L 4 112 8714293960058
96020 20 L 1 30 8714293128700
96060 60 L 1 6 8714293128717
96205 205 L 1 2 8714293128724
96999 1.000 L 1 - 8714293132288
zatvori