Motoroil Mineral 02000HZ

Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Ovo mineralno motorno ulje specijalno je formulisano sa visokim nivoom cinkovog dialkilditiofosfata (ZDDP) i fosfora koji štiti tehnologiju koja se često nalazi u klasičnim automobilskim motorima. Visok sadržaj cinka i fosfora pruža dodatnu zaštitu od trošenja koja je potrebna na kritičnim kontaktnim površinama komponenata, osiguravajući podmazivanje pokretnih dijelova prema takozvanoj tehnici podmazivanja prskanjem.

Prema specifikacijama

  • ACEA A3/B4
  • API CF / SN

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293010104
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293020134
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293134268
Br. art. 02060HZ
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 12
EAN šifra 8714293134275
Br. art. 02205HZ
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293134213
Br. art. 02999HZ
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293134282
Br. art. P02000HZ
količina Rasuto stanje
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293012870
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
02001HZ 1 L 6 450 8714293010104
02005HZ 5 L 4 112 8714293020134
02020HZ 20 L 1 30 8714293134268
02060HZ 60 L 1 12 8714293134275
02205HZ 205 L 1 2 8714293134213
02999HZ 1.000 L 1 - 8714293134282
P02000HZ Rasuto stanje 1 - 8714293012870
zatvori