Gearbox oil & differential oil Automatic transmission 16000HFM

ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Ovo vrhunsko sintetičko ulje za automatske mjenjače sa modifikatorima trenja, posebno je razvijeno za sve Audi, VW, Porsche, Volvo, Toyota, Lexus i Saab modele sa Aisin Warner automatskim mjenjačima.

Prema specifikacijama

 • Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3314 / JWS 3317
 • BMW ETL-7045E / ETL-8072B
 • Fiat 9.55550-AV1
 • Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B
 • Honda ATF Z1
 • Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV
 • KIA SP-III / SP-IV
 • Mitsubishi Diamond SP-II / Diamond SP-III
 • Nissan Matic D / Matic J / Matic K
 • Opel/GM 1940 773
 • Saab JWS 3309
 • Suzuki JWS 3309
 • Toyota T / T-III / T-IV
 • VW G 055 025
 • Volvo 1161540

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293900177
Br. art.
količina
4 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293002864
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293125303
Br. art. 16060HFM
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 12
EAN šifra 8714293125419
Br. art. 16205HFM
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293125525
Br. art. 16999HFM
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293130932
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
16001HFM 1 L 6 450 8714293900177
16004HFM 4 L 4 112 8714293002864
16020HFM 20 L 1 30 8714293125303
16060HFM 60 L 1 12 8714293125419
16205HFM 205 L 1 2 8714293125525
16999HFM 1.000 L 1 - 8714293130932
zatvori