Automatic Transmission Fluid High Torque

Ulje za automatsku transmisiju, posebno je osmišljeno za moderne Aisin Warner mjenjače sa AW-1 preporukom i za Jatco mjenjače. Zahvaljujući dobro izbalansiranom paketu aditiva ulje za automatsku transmisiju ima odlične osobine protiv trenja i omogućava odlične rezultate u promjenama stepena prenosa. Ovo ulje takođe sprečava podrhtavanje u dužem roku.

Prema specifikacijama

  • JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
  • Aisin Warner AW-1
  • Fiat 9.55550-AV2
  • Ford M2C922-A1
  • VW G 052 990

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293011552
Br. art.
količina
4 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293133872
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293129004
Br. art. 16060HT
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 12
EAN šifra 8714293129486
Br. art. 16205HT
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293129943
Br. art. 16999HT
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293130949
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
16001HT 1 L 6 450 8714293011552
16004HT 4 L 4 112 8714293133872
16020HT 20 L 1 30 8714293129004
16060HT 60 L 1 12 8714293129486
16205HT 205 L 1 2 8714293129943
16999HT 1.000 L 1 - 8714293130949
zatvori