Hydraulic oil 32000ZF

MPM Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free

Ovo MPM zinc-free Hydraulic Oil HVI 32 je proizvedeno na bazi najnovije tehnologije aditiva. Zbog svog strogog odabira baznih ulja premijum kvaliteta i upotrebe aditiva protiv habanja bez cinka ovo hidraulično ulje pruža vrhunsku zaštitu protiv habanja i starenja, bez obzira na primenu. Temperatura u hidrauličnim sistemima je previše niska da bi isparavali vodu, stoga ovaj proizvod sa izuzetnom sposobnošću filtriranja vode omogućava brzo odvajanje svake prljavštine u samom sistemu. Superiorne osobine protiv penušanja su neophodne da bi se izbegli gubici pritiska u hidrauličnim sistemimam i mogućnost stvaranja kavitacije u pumpi. MPM Hydraulic Oil HVI 32 Zinc-Free je pogodno za sve teško opterećene građevinske mašine (osim turbina) i za opšte podmazivanje mašina. Ovo MPM hidraulično ulje je ekološko i ne smatra se štetnim po životnu sredinu.

According to the specifications of

  • AFNOR NF E 48-603 HV
  • Cincinatti Milacron P-68
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • Denison HF-0 / HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV
  • SEB 181 222
  • SIS SS 155434
  • US Steel 127 / 136

Packaging units

Art.nr.
količina
20 L
per unit 1
per pallet 30
EAN code 8714293126294
Art.nr. 32060ZF
količina 60 L
per unit 1
per pallet 12
EAN code 8714293126331
Art.nr. 32205ZF
količina 205 L
per unit 1
per pallet 2
EAN code 8714293126379
Art.nr. 32999ZF
količina 1.000 L
per unit 1
per pallet -
EAN code 8714293131366
Art.nr. P32000ZF
količina Bulk
per unit 1
per pallet -
EAN code 8714293013914
Art.nr. količina per unit per pallet EAN code
32020ZF 20 L 1 30 8714293126294
32060ZF 60 L 1 12 8714293126331
32205ZF 205 L 1 2 8714293126379
32999ZF 1.000 L 1 - 8714293131366
P32000ZF Bulk 1 - 8714293013914
zatvori