Gearbox oil, slideway oil, compressor oil & vacuum pump oil Compressor oil 48000B

Compressor Oil 100

Ovo mineralno ulje za bezosovinske kompresore 100 je posebno razvijeno za klipne i neke rotacione kompresore. Pogodno je za kompresore koji rade na temperaturama i do 220°. Može se upotrebljavati i za hlađenje ili podmazivanje vijčanih i centrifugalnih kompresora (radijalnih i aksijalnih).

According to the specifications of

  • DIN 51506 VDL
  • Pneurop DIN 51352

Packaging units

Art.nr.
količina
1 L
per unit 6
per pallet 450
EAN code 8714293480013
Art.nr.
količina
5 L
per unit 4
per pallet 112
EAN code 8714293480068
Art.nr.
količina
20 L
per unit 1
per pallet 30
EAN code 8714293127376
Art.nr. 48060B
količina 60 L
per unit 1
per pallet 12
EAN code 8714293127406
Art.nr. 48205B
količina 205 L
per unit 1
per pallet 2
EAN code 8714293127437
Art.nr. 48999B
količina 1.000 L
per unit 1
per pallet -
EAN code 8714293131830
Art.nr. količina per unit per pallet EAN code
48001B 1 L 6 450 8714293480013
48005B 5 L 4 112 8714293480068
48020B 20 L 1 30 8714293127376
48060B 60 L 1 12 8714293127406
48205B 205 L 1 2 8714293127437
48999B 1.000 L 1 - 8714293131830
zatvori