Gearbox oil, slideway oil, compressor oil & vacuum pump oil Compressor oil 48000C

Compressor Oil 68

Ovo mineralno ulje za bezosovinske kompresore 68 je posebno razvijeno za klipne i neke rotacione kompresore. Pogodno je za kompresore koji rade na temperaturama i do 220°. Može se upotrebljavati i za hlađenje ili podmazivanje vijčanih i centrifugalnih kompresora (radijalnih i aksijalnih).

According to the specifications of

  • DIN 51506 VDL
  • Pneurop DIN 51352

Packaging units

Art.nr.
količina
1 L
per unit 6
per pallet 450
EAN code 8714293480037
Art.nr.
količina
5 L
per unit 4
per pallet 112
EAN code 8714293480075
Art.nr.
količina
20 L
per unit 1
per pallet 30
EAN code 8714293127383
Art.nr. 48060C
količina 60 L
per unit 1
per pallet 12
EAN code 8714293127413
Art.nr. 48205C
količina 205 L
per unit 1
per pallet 2
EAN code 8714293127444
Art.nr. 48999C
količina 1.000 L
per unit 1
per pallet -
EAN code 8714293131847
Art.nr. količina per unit per pallet EAN code
48001C 1 L 6 450 8714293480037
48005C 5 L 4 112 8714293480075
48020C 20 L 1 30 8714293127383
48060C 60 L 1 12 8714293127413
48205C 205 L 1 2 8714293127444
48999C 1.000 L 1 - 8714293131847
zatvori