Coolant Anti freeze 87000AVAG

Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

Ovaj Premium Long Life (Lobrid technology) je antifriz sa silikatom na bazi Tehnologije organskih aditiva (OAT) koji zadovoljava najnovije zahtjeve VAG grupe VW TL 774J i upotrebljava se u VAG modelima proizvedenim od juna 2011. Ovaj premium Long Life antifriz G13 treba da se razblaži sa vodom prije upotrebe u preporučenoj razmjeri. Ovaj antifriz (VAG) u potpunosti pokriva prethodnu generaciju G12++ uz izuzetak teških kamionskih motora. Napomena: Zbog činjenice da proizvod sadrži glicerol očitavanja sa uobičajenog refraktometra na MEG skali će dovesti do pogrešnog zaključka u vezi odgovarajuće tačke smrzavanja. Pogledajte tipične osobine.

Prema specifikacijama

  • VW TL 774J (G13)

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293012399
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293012047
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293129226
Br. art. 87060AVAG
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 12
EAN šifra 8714293129691
Br. art. 87205AVAG
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293130178
Br. art. 87999AVAG
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293132233
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
87001AVAG 1 L 6 450 8714293012399
87005AVAG 5 L 4 112 8714293012047
87020AVAG 20 L 1 30 8714293129226
87060AVAG 60 L 1 12 8714293129691
87205AVAG 205 L 1 2 8714293130178
87999AVAG 1.000 L 1 - 8714293132233
zatvori