Gearbox oil & differential oil Manual transmission BL030000

Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

MPM Marine Engine Oil SAE 30 je mineralno ulje razvijeno za razne namene. U zavisnosti od preporuke proizvođača, ovo motorno ulje se koristi u dizel motorima, hidrauličnim sistetmima i lako menjačkim kutijama u lakom režimu rada. Takođe je pogodno za snažna dvostrana kvačila plovila.

Prema specifikacijama

  • SAE 30

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293003649
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293001201
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293129318
Br. art. BL030060
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 6
EAN šifra 8714293129783
Br. art. BL030205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293130260
Br. art. BL030999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293132493
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
BL030001 1 L 6 450 8714293003649
BL030005 5 L 4 112 8714293001201
BL030020 20 L 1 30 8714293129318
BL030060 60 L 1 6 8714293129783
BL030205 205 L 1 2 8714293130260
BL030999 1.000 L 1 - 8714293132493
zatvori