Gearbox oil & differential oil Manual transmission BL030000

Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

MPM Marine Engine Oil SAE 30 je mineralno ulje razvijeno za razne namene. U zavisnosti od preporuke proizvođača, ovo motorno ulje se koristi u dizel motorima, hidrauličnim sistetmima i lako menjačkim kutijama u lakom režimu rada. Takođe je pogodno za snažna dvostrana kvačila plovila.

According to the specifications of

  • SAE 30

Packaging units

količina
1 L
per unit 6
per pallet 450
EAN code 8714293003649
količina
5 L
per unit 4
per pallet 112
EAN code 8714293001201
količina
20 L
per unit 1
per pallet 30
EAN code 8714293129318
Art.nr. BL030060
količina 60 L
per unit 1
per pallet 12
EAN code 8714293129783
Art.nr. BL030205
količina 205 L
per unit 1
per pallet 2
EAN code 8714293130260
Art.nr. BL030999
količina 1.000 L
per unit 1
per pallet -
EAN code 8714293132493
Art.nr. količina per unit per pallet EAN code
BL030001 1 L 6 450 8714293003649
BL030005 5 L 4 112 8714293001201
BL030020 20 L 1 30 8714293129318
BL030060 60 L 1 12 8714293129783
BL030205 205 L 1 2 8714293130260
BL030999 1.000 L 1 - 8714293132493
zatvori