Marine Gear Oil Propeller Drive

MPM Marine gear oil je mineralno menjačko ulje sa EP "extreme pressure" koje pruža optimalnu zaštitu zuba (Pitting).

Ovo ulje je posebno razvijeno za upotrebu u menjačkim kutijama prenosnika kod mehaničkih kvačila i zakošenih zupčanika na propelerima.

Prema specifikacijama

  • SAE 90

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293004066
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293001348
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293129349
Br. art. BL051060
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 6
EAN šifra 8714293129813
Br. art. BL051205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293130291
Br. art. BL051999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293132516
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
BL051001 1 L 6 450 8714293004066
BL051005 5 L 4 112 8714293001348
BL051020 20 L 1 30 8714293129349
BL051060 60 L 1 6 8714293129813
BL051205 205 L 1 2 8714293130291
BL051999 1.000 L 1 - 8714293132516
zatvori