2 stroke oil & 4 stroke oil 2 stroke oil SN020000

Snowmobile Oil 2-Stroke Premium Synthetic

MPM ulje za motorne sanke na bazi veoma kvalitetnih sintetičkih estera je namenjeno za 2-taktne motore sa injektorima i pre-mix sistemima (EFI ili DFI). Formula dizajnirana da omogući stalnu zaštitu protiv stvaranja ugljeničnog taloga. Održavajući čistim motor i svećice, osiguran je brz i pouzdan start čak i u najhladnijim uslovima. Pogodno za 2-taktne motore motornih sanki Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo i Yamaha koji idu na olovni ili bezolovni benzin. Preporučeni racio mešanja je 50:1, ali uvek treba proveriti priručnik za pravilnu primenu.

According to the specifications of

  • API TC / TC+
  • JASO FC

Packaging units

količina
1 L
per unit 6
per pallet 450
EAN code 8714293012535
količina
20 L
per unit 1
per pallet 30
EAN code 8714293129387
Art.nr. SN020060
količina 60 L
per unit 1
per pallet 12
EAN code 8714293129851
Art.nr. SN020205
količina 205 L
per unit 1
per pallet -
EAN code 8714293130338
Art.nr. SN020999
količina 1.000 L
per unit 1
per pallet -
EAN code 8714293132592
Art.nr. PSN020000
količina Bulk
per unit 1
per pallet -
EAN code 8714293015116
Art.nr. količina per unit per pallet EAN code
SN020001 1 L 6 450 8714293012535
SN020020 20 L 1 30 8714293129387
SN020060 60 L 1 12 8714293129851
SN020205 205 L 1 - 8714293130338
SN020999 1.000 L 1 - 8714293132592
PSN020000 Bulk 1 - 8714293015116
zatvori