Aditiv za gorivo: MPM Complete Petrol System Cleaner: morate da ga imate

Čemu služi MPM Complete Petrol System Cleaner?

Savremeni benzinski motori (sa turbopunjačem) sve češće su opremljeni sistemom direktnog ubrizgavanja goriva. Takav sistem pruža snagu i istovremeno zadovoljava sve strože ekološke zahteve.
Međutim, ovi visokokvalitetni sistemi ubrizgavanja goriva su osetljivi na kontaminaciju koja može da dovede do kvarova i oštećenja. Mlaznice za gorivo savremenih benzinskih motora imaju sićušne otvore i nalaze se direktno u komori za sagorevanje. U njoj su mlaznice izložene veoma visokim temperaturama i pritiscima. Kada se motor isključi, uvek ostane još nešto goriva u mlaznicama. Te ostatke goriva ugljeniše preostala toplota oko komore za sagorevanje, pri čemu ostaje mala količina prljavštine na mlaznici. Proces se ponavlja kod svakog pokretanja i zaustavljanja motora. Ovom veoma postepenom kontaminacijom se začepljuju sićušni otvori mlaznica i dolazi do nepravilnog obrasca ubrizgavanja goriva.

Upravo ova nepravilnost kod ubrizgavanja goriva uzrokuje kvarove ili oštećenja poput nemogućnosti rada na leru, lošijeg pokretanja, povećane potrošnje goriva, gubitka snage, čak i veoma nepoželjnog efekta zvanog LSPI.


Oštećenje klipova usled LSPI-ja


Nakupljanje prljavštine se ponavlja svaki put kada se motor isključi. A to je veoma česta pojava kod modernih automobila sa stop-start sistemom!

Sličan proces se dešava kod benzinskih motora sa indirektnim ubrizgavanjem, ali kod njih uglavnom dolazi do kontaminacije ulaznih ventila. Vremenom će zbog ove kontaminacije doći do kvarova jer sprečava optimalno sagorevanje.

Dodavanjem proizvoda MPM Complete Petrol System Cleaner u gorivo čiste se kontaminirane mlaznice ili ulazni ventili. Do efekta č išćenja d olazi k ada s redstvo d ođe u k ontakt s a mlaznicom ili ulaznim ventilom, ali njegovo prisustvo takođe obezbeđuje da ovi delovi ostanu čisti. Velika prednost je u tome što, kada je motor isključen, postojeće sredstvo za čišćenje neprekidno i odmah obezbeđuje da mlaznica ili ventil ostanu čisti.

Osim što čisti mlaznice i/ili ulazne ventile i održava njihovu čistoću, proizvod MPM Complete Petrol System Cleaner takođe sprečava koroziju u sistemu za gorivo.

Zaštita od korozije

MPM Complete Petrol System Cleaner sadrži i nešto što se zove inhibitor korozije. Ova komponenta štiti metalne delove od korozije formiranjem zaštitnog sloja između metala i goriva. Ovaj zaštitni sloj protiv korozije nudi ogromnu prednost, posebno kada se koristi moderno gorivo E10 koje nažalost pojačava koroziju raznih metala.

Svojstva proizvoda:

 • Uklanja kontaminaciju sa mlaznica za gorivo i/ili ulaznih ventila, kao i komora za sagorevanje i održava njihovu čistoću.
 • Obezbeđuje obnavljanje snage.
 • Smanjuje potrošnju goriva.
 • Pomaže u sprečavanju LSPI-ja.
 • Pomaže u sprečavanju korozije u sistemu za gorivo.
 • Sprečava nepravilan rad motora.
 • Smanjuje štetne emisije.

MPM Complete Petrol System Cleaner može da se koristi u svim četverotaktnim benzinskim motorima za automobile, motocikle, brodove, baštenske mašine i mašine za parkove sa ili bez katalitičkog pretvarača. Doziranje: 1 × 250 ml za automobile s kapacitetom rezervoara za gorivo od 40 do 60 litara. U gorivo se dodaje tokom svakog servisa u radionici, a dodaje ga i kupac jednom na svakih 2000 km. Po mogućnosti sipajte u rezervoar za gorivo neposredno pre sipanja goriva.


Br. art.: AD01250

Tehnička pitanja:
Kontakt tehničkoj podršci firme MPM

Rezime:

Savremeni benzinski motori (sa turbopunjačem) sve češće su opremljeni sistemom direktnog ubrizgavanja goriva. Mlaznice ovih sistema su vrlo osetljive na kontaminaciju kada se koriste današnja savremena goriva, sa svim povezanim posledicama. Proizvod MPM Complete Petrol System Cleaner nudi jednostavan i veoma efikasan način za uklanjanje i sprečavanje kontaminacije i korozije u sistemu goriva, čime se izbegava pojava kvarova i oštećenja.

Saveti za radionicu:

 • Kontaminirane mlaznice mogu da uzrokuju razne vrste kvarova, poput lošeg rada na leru ili pokretanja, povećanih emisija, povećane potrošnje goriva i gubitka snage.
 • Neoptimalno ubrizgavanje goriva moglo bi da uzrokuje LSPI (preuranjeno paljenje pri malim brzinama).
 • Ozbiljno oštećenje motora, kao što je oštećenje klipova, može biti posledica LSPI-ja uzrokovanog kontaminacijom na mlaznicama.
 • Uzrok lošeg funkcionisanja katalitičkih pretvarača može biti loše funkcionisanje mlaznica.
 • Motori sa start/stop sistemom su naročito podložni ubrzanoj kontaminaciji mlaznica.
 • Da biste sprečili oštećenje ili kvar, tokom svakog servisa dodajte proizvod MPM Complete Petrol System Cleaner u gorivo.
 • Savetujte kupca da koristi proizvod MPM Complete Petrol System Cleaner nakon svakih 2000 km tako što će ga dodati u gorivo, po mogućnosti neposredno pre sipanja goriva.
OEM News
MPM OEM Newsletter #12 - CS · 610,69 KB
MPM OEM Newsletter #12 - DE · 647,07 KB
MPM OEM Newsletter #12 - EL · 705,4 KB
MPM OEM Newsletter #12 - EN · 648,12 KB
MPM OEM Newsletter #12 - FR · 663,72 KB
MPM OEM Newsletter #12 - HU · 658,19 KB
MPM OEM Newsletter #12 - IT · 645,33 KB
MPM OEM Newsletter #12 - NL · 667,2 KB
MPM OEM Newsletter #12 - PL · 676,96 KB
MPM OEM Newsletter #12 - RO · 741,54 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SK · 811,44 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SR · 658,41 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SV · 634,35 KB
MPM OEM Newsletter #12 - UK · 632,87 KB

MPM vesti

zatvori