NOVO ! MPM 08000AT motorno ulje 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

MPM predstavlјa poznatu novu liniju motornog ulјa za hibridne automobile. Prvi proizvod iz serije Hybrid 08000 je motorno ulјe MPM 08000AT 0W16 Premium Synthetic Advanced Technology.

Tehnologija u hibridnim automobilima je veoma visokog kvaliteta, kako bi i električni i motor sa unutrašnjim sagorevanjem bili savršeno sinhronizovani sa pogonskim mehanizmom vozila. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem u hibridnim vozilima stoga postavlјaju veoma specifične i ozbiljne zahteve u pogledu korišćenja motornog ulja. Upotreba odgovarajućeg motornog ulјa suštinski je važna za obezbeđivanje ispravnog rada motora tokom njegovog radnog veka.

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem moraju biti sve efikasniji kako bi zadovolјili zahteve u pogledu emisija CO2. Zbog toga motorno ulјe mora da ima konzistentnu, manju viskoznost. Standard koji koriste mnogi proizvođači automobila je motorno ulјe viskoznosti 0W20. Međutim, to je oblast koja je i dalje u razvoju. Različiti azijski proizvođači automobila za neke svoje modele već propisuju motorno ulјe viskoznosti 0W16 sa API AN Plus / SN PLUS-RC specifikacijom.

Specifikacije:

  • API SN Plus/ SN Plus-RC

Potpuno sintetičko motorno ulјe MPM 08000AT sa SAE viskoznošću od 0W16 ima sledeće karakteristike:

  • Pruža najveću moguću uštedu goriva (a samim tim i vrlo ograničene emisije)
  • Pomaže u sprečavanju preuranjenog paljenja kod malih obrataja motora (LSPI)
  • Pokazuje vrlo dobru fluidnost nakon palјenja i na niskim temperaturama
  • Potpuno je kompatibilno sa sistemima za naknadni tretman izduvnih gasova

MPM 08000AT zadovolјava API SN PLUS i SN PLUS-RC zahteve. Ovo ulјe je propisano za nekoliko najnovijih hibridnih modela sa gasnim motorima, poput modela marki Honda i Toyota.

Kod specifikacije motornog ulja viskoznosti 0W16 i API SN PLUS ili SN PLUS-RC, možete slobodno koristiti MPM 08000AT.

NAPOMENA: Ovaj proizvod se može koristiti samo ako je propisano ulјe viskoznosti 0W16 sa navedenom specifikacijom. Upotreba ovog proizvoda u motorima za koje je propisano ulјe veće viskoznosti dovešće do nepopravljivih oštećenja motora.

Jedinice pakovanja:

Br. Art. Zapremina Po jedinici Po paleti ЕАН код
08001AT 1 L 6 450 8714293017776
08005AT 5 L 4 112 8714293017912
08020AT 20 L 1 30 8714293017981
08060AT 60 L 1 12 8714293018056
08205AT 205 L 1 2 8714293018124
08999AT 1.000 L 1 - 8714293018193
P08000AT Bulk 1 - 8714293018261

Tehnička pitanja:
Kontakt tehničkoj podršci firme MPM

Product News
MPM Product News 08000AT - CS · 495,7 KB
MPM Product News 08000AT - DE · 558,59 KB
MPM Product News 08000AT - EL · 627,35 KB
MPM Product News 08000AT - EN · 578,16 KB
MPM Product News 08000AT - FR · 573,28 KB
MPM Product News 08000AT - IT · 533,73 KB
MPM Product News 08000AT - NL · 569,42 KB
MPM Product News 08000AT - PL · 497,84 KB
MPM Product News 08000AT - RO · 485,8 KB
MPM Product News 08000AT - SK · 492,1 KB
MPM Product News 08000AT - SR · 488,79 KB
MPM Product News 08000AT - SV-SE · 569,21 KB
MPM Product News 08000AT - UK · 479,8 KB

MPM vesti

zatvori