Od motornog ulja 10W-40 do 0W-0?

Izbor odgovarajućeg motornog ulјa klјučan je za obezbjeđivanje dobrog rada i zaštite motora. Pored funkcije podmazivanja, motorno ulјe ima i razne druge funkcije, uklјučujući hlađenje, smanjenje buke, čišćenje, zaptivanje i upravlјanje (na primjer, varijabilnim pomjeranjem ventila). Motorno ulјe odgovarajuće viskoznosti je klјučno za pravilno obavlјanje tih zadataka.

Dok je prije 20 godina standardno bilo motorno ulјe viskoznosti 10W-40, danas je to viskoznost 0W-20, a trend ide ka još nižoj viskoznosti. U ovom biltenu možete se opširnije informisati o pozadini tog važnog razvoja.

Rezime:

 • Potreba za smanjenjem emisija CO2 zbog zakonodavstva je razlog zašto motorno ulјe ima sve nižu viskoznost.
 • Viskoznost preporučenih motornih ulјa za automobile postepeno se snižava od 1980-ih, od 10W-40, preko 5W-40, 5W-30, 0W-30 do 0W-20 danas.
 • U budućnosti će biti obavezno propisivanje motornih ulja sa još manjom viskoznošću, poput 0W-16, 0W-12 ili čak 0W-8.
 • U savremenom voznom parku (automobili poslije 1999. godine), vrhunsko sintetičko motorno ulјe je gotovo uvijek (> 92%) obavezan zahtjev. Dakle, standardno ulјe nikako ne može biti 10W-40.
 • Prilikom razvoja specifikacije motornog ulјa, proizvođač automobila uvijek traži optimalnu ravnotežu između uštede goriva i zaštite motora. Zbog toga je neophodno uvijek koristiti odgovarajuće motorno ulјe.

Savjeti za radionicu:

 • Upotreba suviše rijetkog motornog ulјa dovodi do prevremenog trošenja ležajeva, bregaste osovine, klipnih prstenova i čaura cilindra.
 • Upotreba suviše gustog motornog ulјa između ostalog negativno utiče na hidraulički rad varijabilnog pomjeranja ventila, uslijed čega dolazi do oštećenja, stalne pojačane potrošnje goriva i većeg taloženja čađi, što dovodi do direktnog rizika od habanja.
 • Nisu sva motorna ulјa 0W-20 ista! Proizvođači automobila mogu odrediti istu viskoznost, na primjer 0W-20, ali za svaku marku ili model ostale specifikacije mogu značajno da se razlikuju. Br. 06/2019
 • U slučaju mnogih kratkih putovanja i start/stop sistema, motorno ulјe se razrjeđuje gorivom, zato uvijek mijenjajte motorno ulјe na vrijeme!
 • Savremeni motori konstruisani su tako da funkcionišu u određenom rasponu radne temperature kako bi se regulisale emisije, potrošnja goriva i performanse motora. Motorno ulјe daje važan doprinos tome.
 • Motorna ulјa sa istom viskoznošću mogu imati različite „HTHS vrednosti” (pogledajte dole).
 • Uvek idite na www.mpmoil.nl da biste provjerili koje motorno ulјe je odredio proizvođač automobila.

Zašto su motorna ulјa sve rjeđa?

Evropska unija je navela da svi novi automobili isporučeni od 2021. godine moraju imati prosječne maksimalne emisije od 95 grama CO2 po kilometru. Motorno ulјe niže viskoznosti obezbjeđuje manje emisije CO2. To je zato što ulјe niže viskoznosti izaziva manje trenja, pa je potrebno i manje snage (tj. energije). Manje trenje dovodi do ekonomičnije potrošnje goriva i samim tim do manjih emisija (CO2). To je razlog zašto proizvođači automobila traže motorna ulјa još manje viskoznosti. Konstruktori kod proizvođača originalne opreme (automobila) određuju koja viskoznost motornog ulјa se mora koristiti. Izbor prave formulacije i viskoznosti motornog ulјa vrši se veoma pažlјivo. To određuje radni vijek i ispravno funkcionisanje motora. „Debljina sloja podmazivanja” je tu suštinski faktor. Ovaj termin se može opisati kao deblјina uljnog sloja između dve pokretne površine. Dovolјna deblјina sloja podmazivanja obezbjeđuje odvajanje površina i tako sprječava habanje.

Potpun i dovoljan sloj maziva = zaštita od habanja

Nedovolјna deblјina sloja maziva = habanje

Osovina
Sloj maziva
Klizni ležaj

Šta je tačno viskoznost?

Za podmazivanje dijelova motora i sprječavanje habanja, neophodna je dovolјna deblјina mazivnog sloja. Da bi se to postiglo, potrebna je upotreba motornog ulјa odgovarajuće viskoznosti. Viskoznost je zapravo otpornost na tečenje. Za motorna ulјa, međunarodno „Društvo konstruktora automobila” postavilo je standarde (SAE 300J) za viskoznost (na niskim temperaturama i na 100 °C).

Proizvođači automobila stalno nastoje da smanje emisije CO2. Jedna od mjera koja tu nesumnjivo pomaže jeste smanjenje viskoznosti ulјa. Konačno, manja viskoznost pruža manji otpor i samim tim manje trenje. To dovodi do uštede goriva i smanjenja emisija CO2. U međuvremenu se već rade ispitivanja sa multigradnim motornim ulјima 0W-8 i 0W-12. Postoje i proizvođači automobila koje već preporučuju 0W-16 za određene modele iz 2019. godine, kao što je na primjer najnovija Toyota Yaris 1.0 12V VVT-i. 0W-20 je sada uobičajen za modele marke Volvo. Ovdje imajte na umu da se specifikacije 0W-20 znatno razlikuju između različitih marki i modela. Ne mora svako motorno ulje 0W-20 biti isto. Nepravilna upotreba motornog ulјa nepovratno vodi do oštećenja. Da bi se motor zaštitio od habanja na visokim temperaturama i pritiscima, pored viskoznosti izuzetno je bitna još jedna vrednost: HTHS vrijednost.

Šta je HTHS?

Jedno od svojstava motornog ulјa jeste da se viskoznost smanjuje rastom temperature motornog ulja. Pored toga, ulje je u motoru izloženo ekstremnom pritisku. Minimalna vrijednost viskoznosti na samo 100 °C, kao što je gore objašnjeno, nije dovolјna da garantuje zaštitu od habanja na visokim temperaturama i pritiscima. Šta onda? Prevencija habanja na visokim temperaturama i pritiscima postiže se kombinovanjem različitih aditiva sa odgovarajućim baznim ulјem, što rezultira odgovarajućom debljinom mazivnog sloja. Mjerenje deblјine mazivnog sloja izražava se kroz „HTHS vrednost” i čini zaseban parametar specifikacije motornog ulјa.
HTHS je skraćenica od „High Temperature High Shear”. Vrijednost koja je rezultat „HTHS testa“ daje podatke o viskoznosti motornog ulјa pri visokoj temperaturi od 150 °C i visokom pritisku (pritisak smicanja).

Ušteda u odnosu na zaštitu

Proizvođač automobila (OEM) je s jedne strane odredio odgovarajuću viskoznost, a s druge je odredio kolika bi trebala biti HTHS vrednost motornog ulјa za određeni automobil.

Odstupanje od tih vrijednosti dovodi do velikog rizika od oštećenja i uvijek će dovesti do poništavanja garancije od strane proizvođača automobila.
Motorno ulјe sa niskom HTHS vrjednošću ima tanak mazivni sloj. To izaziva manje trenja i, sljedstveno, manju potrošnju goriva. A samim tim i manje emisije CO2. Međutim, tanji mazivni sloj povećava rizik od habanja. Proizvođač automobila stoga traži optimalnu deblјinu mazivnog sloja, tako da se postigne ušteda goriva uz dobru zaštitu od habanja.

U praksi

Toliko o teoriji. U praksi, naročito kod kratkih putovanja i čestog pokretanja/zaustavlјanja, gorivo razrjeđuje motorno ulјe, tako da se viskoznost još više smanjuje! Usljed toga, rizik od oštećenja znatno se povećava (nedovoljna debljina mazivnog sloja). Vodite računa da se motorno ulјe pravovremeno mijenja. Takođe je otkriveno da su ultraretka motorna ulјa poput 0W-16 ili niže od toga nestabilna i imaju velike gubitke isparavanjem, pa se potrošnja ulјa povećava. Proizvođači automobila stoga pažlјivo traže optimalnu ravnotežu između uštede goriva i zaštite motora. Tu je bitan dobar izbor baznih ulјa i aditiva, odnosno ukupne specifikacije motornog ulјa.

0W-0?

Trend ka još rjeđim motornim ulјima sigurno će se povećavati u godinama koje slijede. Ulјe 0W-0 privremeno ostaje san.

Tehnička pitanja:
Kontakt tehničkoj podršci firme MPM

OEM News
MPM OEM Newsletter #6 - CS · 438,19 KB
MPM OEM Newsletter #6 - DE · 467,53 KB
MPM OEM Newsletter #6 - EL · 567,04 KB
MPM OEM Newsletter #6 - EN · 442,99 KB
MPM OEM Newsletter #6 - EN-UK · 444,65 KB
MPM OEM Newsletter #6 - FR · 459,25 KB
MPM OEM Newsletter #6 - HU · 446,4 KB
MPM OEM Newsletter #6 - IT · 397,69 KB
MPM OEM Newsletter #6 - NL · 561,55 KB
MPM OEM Newsletter #6 - PL · 389,33 KB
MPM OEM Newsletter #6 - RO · 443,93 KB
MPM OEM Newsletter #6 - SK · 446,06 KB
MPM OEM Newsletter #6 - SR · 391,03 KB
MPM OEM Newsletter #6 - UK · 413,09 KB

MPM vesti

zatvori